ข่าวสารโรงเรียน

ล่าสุด !!!!! รายชื่อนักเรียนผู้ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบ 2) ปีการศึกษา 2561 โปรแกรม Intensive ( IEP ) รายละเอียดตามลิงค์ >>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดไฟล์

 

ล่าสุด !!!!! รายชื่อนักเรียนผู้ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบ 2) ปีการศึกษา 2561 โปรแกรม Science Math (SMP) แผนปกติวิทย์-คณิต รายละเอียดตามลิงค์ >>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดไฟล์

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี รายละเอียดตามลิงค์ >>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดไฟล์


ประกาศ !  การรับสมัครนักเรียนดอนบอสโกวิทยา ประจำปี 2561>>> คลิกเพื่อดูรายละเอียด ไฟล์ PDF

การสอบนักเรียนโรงเรียนดอนบอสโกวิทยาในระดับชั้นอนุบาล ปีที่ 3 ประถมศึกษา ปีที่ 3 และประถมศึกษา ปีที่ 6

>>> คลิกเพื่อดูรายละเอียด ไฟล์ PDFผลงานนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น 15 MP

15MP class with 84 students is coming to an end and their university entrance results are coming out...!