ข่าวสารโรงเรียน

ประการผลการสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

>>> Intensive English Program (IEP) รอบ 2
>>>Science Math Program (SMP) รอบ 2

ประการผลการสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1

>>> Intensive English Program (IEP)
>>>Smart Program
>>>Science Math Program (SMP)

อัพเดจรูปภาพกิจกรรมใหม่ล่าสุด 2561


ประกาศ !  ว่าที่คุณหมอ ผลงานพี่ ม.6 รุ่น 16MP
            
16 MP ทั้งรุ่น 86 คน ได้หมอแล้ว 10 คน!!! และยังรอเพิ่มอีกด้วยความหวัง สุภกิณห์ - มานินพันธุ์ - พิมพิกา - อมรินทร์ - จีราวัฒน์ - พีทรรศณ์ - สุริยชาติ - สาวิตรี - ณภัทร์ - ศึกษิต

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2562 (16MP)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คะแนนเต็ม
ดอนบอสโก
จังหวัด
ประเทศ
ภาษาไทย
100
70.18
45.19
47.31
คณิตศาสตร์
100
88.49
28.21
30.72
วิทยาศาสตร์
100
53.34
29.56
30.51
สังคมศึกษา ฯ
100
45.36
34.25
35.16
ภาษาอังกฤษ
100
60.38
29.47
31.41


ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1

center


ผลงานนักเรียน และ รางวัลต่างๆ
center
center
center
center
center
center
centerผลงานนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น 16 MP

16MP class with 86 students is coming to an end and their university entrance results are coming out...!