ข่าวสารโรงเรียน

ประกาศ !  การรับสมัครนักเรียนดอนบอสโกวิทยา ประจำปี 2561>>> คลิกเพื่อดูรายละเอียด ไฟล์ PDF

การสอบนักเรียนโรงเรียนดอนบอสโกวิทยาในระดับชั้นอนุบาล ปีที่ 3 ประถมศึกษา ปีที่ 3 และประถมศึกษา ปีที่ 6

>>> คลิกเพื่อดูรายละเอียด ไฟล์ PDFผลงานนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น 15 MP

15MP class with 84 students is coming to an end and their university entrance results are coming out...!