ข่าวสารโรงเรียน

ประการผลการสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1

>>> Intensive English Program (IEP)
>>>Smart Program
>>>Science Math Program (SMP)
ประกาศผลการรับสมัครเข้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการรับสมัครเข้า ชั้นอนุบาล 1 ปี 2562
การรับสมัครสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 >>> คลิกดูรายละเอียด

ระเบียบการรับสมัครชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 , 4

ระเบียบการรับสมัครชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

ระเบียบการรับสมัครชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
สมัครเเข่งขัน เปตอง วันคริสต์มาส 2018

อัพเดจรูปภาพกิจกรรมใหม่ล่าสุด 2561

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1

center


ผลงานนักเรียน และ รางวัลต่างๆ
center
center
center
center
center

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2561 (15MP)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คะแนนเต็ม
ดอนบอสโก
จังหวัด
ประเทศ
ภาษาไทย
100
68.22
47.40
49.25
คณิตศาสตร์
100
78.64
22.69
24.53
วิทยาศาสตร์
100
51.57
27.98
29.37
สังคมศึกษา ฯ
100
45.36
33.48
34.70
ภาษาอังกฤษ
100
55.00
26.27
28.31
ประกาศ !  ว่าที่คุณหมอ ผลงานพี่ ม.6 รุ่น 15MP
ผลงานนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น 15 MP

15MP class with 84 students is coming to an end and their university entrance results are coming out...!