ข่าวสารโรงเรียน

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ รายงานตัว เข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศกึษา 2561 >>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดไฟล์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2561 >>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดไฟล์

ระเบียบการรับสมัคร และการสอบเข้า ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 >>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดไฟล์

ประกาศผลสอบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรแผนการเรียน Intensive English Program (IEP) >>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดไฟล์

ระเบียบการรับสมัคร อ.1 ล่าสุด 2561 >>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดไฟล์

 ระเบียบการรับสมัครป.1และป.4 (EP)ล่าสุด >>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดไฟล์

 ระเบียบการรับสมัคร ม.1 ล่าสุด 2561>>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดไฟล์

ประกาศ !  การรับสมัครนักเรียนดอนบอสโกวิทยา ประจำปี 2561>>> คลิกเพื่อดูรายละเอียด ไฟล์ PDF

การสอบนักเรียนโรงเรียนดอนบอสโกวิทยาในระดับชั้นอนุบาล ปีที่ 3 ประถมศึกษา ปีที่ 3 และประถมศึกษา ปีที่ 6

>>> คลิกเพื่อดูรายละเอียด ไฟล์ PDFผลงานนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น 15 MP

15MP class with 84 students is coming to an end and their university entrance results are coming out...!